Tue03282023

Last update

Η δημοσίευση του άρθρου της επίκουρου καθηγήτριας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ. Β. Λομονόσοφ, O. Ι. Ντεμέντιβα στο δεύτερο για το έτος 2014 τεύχος του περιοδικού εκπαιδευτικής μεθοδολογίας «Η ρωσική γλώσσα στο εξωτερικό», με θέμα τη διεθνής επιστημονική ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στο διάστημα 14 – 15 Δεκεμβρίου 2013 στην έδρα του κέντρου «Русское слово» στη Θεσσαλονίκη, απετέλεσε την αναγνώριση του υψηλού επιστημονικού επιπέδου της ημερίδας αυτής  και του πρακτικού οφέλους του. Η ημερίδα με τίτλο «Προβλήματα φωνητικής και γραμματικής από την άποψη της γλωσσικής διδασκαλίας» διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (ВАПРЯЛ), η οποία συνασπίζει τις προσπάθειες των καθηγητών ρωσικής γλώσσας  της Ελλάδας τα τελευταία 10 χρόνια.

Όπως είναι γνωστό, το συγκεκριμένο περιοδικό είναι αναγνωρισμένο από την Ανώτατη Επιτροπή Πιστοποίησης, διαθέτει συντακτική ομάδα διεθνούς χαρακτήρα, αποτελούμενη από ειδικούς, προερχόμενους από χώρες, όπως η  Ρωσία, η Γερμανία, οι Η.Π.Α., η Βουλγαρία, η Ισπανία, η Αυστραλία, η Ινδία, η Γαλλία, η Σλοβακία, η Λετονία.

Βασικά ιδρυτικά μέλη του περιοδικού είναι το Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης της Ρωσικής Ομοσπονδίας και η Διεθνής Ένωση Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (МАПРЯЛ), μέλος της οποίας αποτελεί από το έτος 2006 και η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (ВАПРЯЛ).

Выход статьи о семинаре в "Русском Слове" в журнале "Русский язык за рубежом"

Выход  статьи во втором выпуске за 2014 г. учебно-методического журнала «Русский язык за рубежом» к.ф.н., доцента МГУ им. М.В. Ломоносова О.Ю. Дементьевой о международном научно-практическом семинаре, успешно прошедшем 14-15 декабря 2013 г. на базе центра «Русское слово» в Салониках, стал признанием его высокого научного уровня  и практической пользы. Семинар под названием «Проблемы фонетики и грамматики в лингводидактическом аспекте» был организован Всегреческой ассоциацией преподавателей русского языка и литературы (ВАПРЯЛ), объединяющей усилия русистов Греции последние 10 лет. Как известно, данный журнал признан  ВАКом и имеет международный редакционный совет, состоящий из экспертов таких стран,  как Россия, Германия, США, Болгария, Испания, Австралия, Индия, Франция, Словакия и Литва. Основными учредителями журнала являются Министерство Образования и Науки РФ и Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), членом которой является ВАПРЯЛ с 2006 года.

Учебный центр «Русское Слово» выражает искреннюю  благодарность российскому издательству «Русский язык. Курсы» за проявленную инициативу предоставить новинки учебно-методической литературы по преподаванию русского языка как иностранного.  Нам приятно осознавать тот факт, что профессиональное сотрудничество между нашими организациями продолжается уже более пяти лет и носит характер взимопонимания и доверия. Выражаем отдельную благодарность редактору Козиной Наталье.

Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε στο Εκπαιδευτικό κέντρο Ρωσικής γλώσσας στην Π. Π. Γερμανού 39 (Καμάρα) η επίσημη έναρξη των μαθημάτων Ρωσικής γλώσσας «Русское слово» που προέκυψε από τη δυναμική συνεργασία της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (VAPRYAL) και του Ρωσικού Ιδρύματος «Русский Мир». Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Πρόξενος της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη, κύριος Α.Α. Ποπώφ και ο Υποπρόξενος κύριος Μ.Α. Μεστσιάνωφ, οι οποίοι αφού ενθάρρυναν επιβραβεύοντας τη μοναδική αυτή πρωτοβουλία της ύπαρξης ενός τέτοιου πρότυπου κέντρου Ρωσικής γλώσσας, συζήτησαν με τους καθηγητές της Ένωσης και τους μαθητές για την πορεία της Ρωσίας στη σύγχρονη κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα, αλλά και για τις στενές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσίας. Το λαμπρό αυτό γεγονός κάλυψε δημοσιογραφικά το εργατικό δυναμικό της ΕΡΤ 3, το οποίο παρευρέθηκε στην εκδήλωση.

Published in Εκδηλωσεις